0.1 Aluksi

Filosofiaxhistoria-blogin tarkoituksena on esitellä suomalaisen ajattelijan Matti Puolakan (1947-2018) ”lajifilosofiaa” tai ”lajihistoriaa”.

Matin elämäntyön suuri kysymys kuului ”Mikä ihminen on?” – Hänen vastauksensa oli historian- ja elämänfilosofinen.

Matti Puolakka on määritellyt ihmisen. Hänen filosofiassaan luodaan kaarta ihmisen kehityksen alkutaipaleelta nykypäivään ja kurotetaan tulevaan, hahmotellaan ”ihmislajin eloonjäämisoppia”.

1. Minkälaisia vaatimuksia ihmisen määritelmälle tulisi asettaa?

Vastausta ennen on aloitettava sekä alusta että lopusta.

Puolakan sanoin ihmisen määritelmän on oltava sekä ”lähtökohtamääritelmä” että ”lopputulemamääritelmä”:

Ensinnäkin ihmisen määritelmän tulee selittää, mikä oli se olennainen asia joka alun alkaen ”erkaannutti” ihmisen eläinmaailmasta.

Toiseksi sen on kerrottava, miten tuo eläinmaailmasta erottava seikka kehittyi ja muuttui ihmissuvun universaalihistorian tärkeimmissä käännekohdissa. Vastausta on haettava ihmisen järjestysmuotojen kehityshistorian muutoksista. Ihmisen jokaisesta kehitysvaiheesta tulee esittää oma ”määritelmä” ja samalla on osoitettava, mikä on näitä yhdistävä ”punainen lanka”.

Kolmanneksi on selitettävä, minkälaiseksi ihminen on kehittynyt, mikä on ihmislajin nykytila ja minkälaisia tulevaisuuden näköaloja ihmiskunnalla on.

Lopulta ihmisen kehitysvaiheiden – menneiden, nykyisen ja tulevien – määritelmistä on kaikkein abstrakteimmalla, filosofisella tasolla tehtävä yhteenveto, joka selittää ihmisen ja eläimen eron. Vähämääreisyytensä takia tuo filosofinen yleistys voi toimia ajattelun ja tutkimuksen ohjenuorana, mutta ei minkäänlaisena dogmina.

2. Matti Puolakan arkisto lähteenä

Matti antoi minun vapaaseen käyttööni omaa tekstiarkistoaan. Usean vuosikymmenen ajalta oleva arkistomateriaali on valtaisa. Se sisältää yhtäältä ”julkaisuvalmista” aineistoa, vuosia hiottuja, viimeisteltyjä käsite- ja teoriamuotoiluja sekä toisaalta aivan ex tempore pidettyjä puheita, joita on purettu, teksti- ja sähköpostitekstejä, työpäiväkirjapohdiskeluja yms.

Tätä monenkirjavaa lähdeaineistoa käyttäessäni virheiden ja väärinkäsitysten mahdollisuus on olemassa, niin yksityiskohdissa kuin kokonaisnäkemyksen osalta. Näistä olen yksin vastuussa.

Puolakkaa luonnehtii itsekriittisyys. Hän kyseenalaisti omia näkemyksiään ja kumosi vanhoja kantojaan. Näin tapahtui silloinkin, kun kyse oli julkaistavissa olevasta tekstistä. Virhetulkintojen välttämiseksi tällaista aineistoa tulisi lukea hänen myöhemmän ajattelunsa näkökulmasta.

Toisaalta myös purettuihin puheisiin, viesteihin yms. saattoi jäädä virheitä koskien jotakin ajatusta, muotoilua, lainausta tai sen tulkintaa. – Matille ”ajatuksen etsiminen” oli aina keskeistä. Sitä tapaillessaan hän saattoi toisinaan – itse tämän tietäen – käyttää ex tempore -puheessaan virheellistä tai puutteellista muotoilua.

Matin puheet oli useasti kohdistettu ystäville ja työtovereille, eivätkä sellaisenaan olleet julkisuuteen tarkoitettuja. Tällaiseen ”epäviralliseen” puheeseen saattoi jäädä väärä käsitys Matin arviosta esimerkiksi jostakin esihistorian tutkijasta, kun häntä arvosteltiin värikkäin sanankääntein. Tietenkin Puolakka arvosti ja antoi tunnustusta eteville tiedemiehille ja -naisille. Hän piti heitä itseään paljon viisaampina heidän erityistietämyksessään. Omaa näkemystään Puolakka toki piti käänteentekevänä, mutta ”vain kokonaisnäkemyksenä”.

3. Filosofiaxhistoria

Blogini on eräänlainen henkilökohtainen opinto-ohjelma Matti Puolakan historianfilosofiaan. Matin ajattelun kenties kaikkein kiinnostavin ulottuvuus – elämänfilosofia – rajautuu tämän ulkopuolelle.

Lähestymistapani pyrkii olemaan hyvässä mielessä ”akateeminen”, tieteellisiä tutkimuskäytäntöjä arvostava.

Seuraten Puolakan filosofista universaalihistoriaa jaan sisällön suurin piirtein vastaaviin osiin. Sivuston rakenne näkyy näytön yläreunasta olevasta valikosta.

Valikon kunkin osan alussa esitän Puolakan perusidean lyhyesti. Osion lopussa on yksityiskohtaisempi aineisto PDF-muodossa. – Juuri sieltä löytyy Puolakan näkemyksestä luonnostelemani tutkielmat, lähde- ja kirjallisuusviitteineen. Nämä tekstini ovat keskeneräisiä ja työstämistä vaativia. Joitakin tekstejäni Matti kiitti ja arveli niistä olleen hänelle hyötyä.

Aikanaan ajatuksenani oli näyttää kaikkia kirjoituksiani Matille ja mahdollisten kommenttien jälkeen muokata niitä. Tämä suunnitelma ei koskaan toteutunut.

Oheislukemistoksi ja jatkopohdintoja varten olen lopuksi koonnut muistiinpanojani artikkeleista ja kirjoista, joita eri syistä arvostan.

Blogissani käsittelen Matti Puolakan lisäksi muitakin filosofisia selitysmalleja. Tavoitteenani on asettaa rinnakkain pohdinnan kohteeksi vastakkaisia, mutta perusteltuja väitteitä.

Tieteelliseen argumentaatioon pyrkiminen on ohjaavana arvona. Vastaväitteet, kommentit ja kaikkinainen asiallinen palaute on tervetullutta.

– Timo Vainio

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.